ཆོས་འབྱུང་།

Tibetan Literature

ཡིན་ནའང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ངོས་ནས་ནང་ཆོས་འདི་ཉིད་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་མཚམས་

དེ་ལས་མང་།
Tibetan Art

དེ་ཡང་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྒྱ་གར་ནི་གནའ་བོའི་ནང་སེམས་ཀྱི་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཞུང་གིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།

དེ་ལས་མང་།
Tibetan Architecture

དོན་དངོས་ཐོག་དེ་ནི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། དེ་འདྲ་དེས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཐུབ་མཁན་དང་། ཐུགས་ཟིན་གྱི་སློབ་མ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྟེ།

དེ་ལས་མང་།

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home2/otx3q1a/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home2/otx3q1a/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373